Bu Blogda Ara

27 Eylül 2007 Perşembe

Cem Karagözlü'nün Yayınları

Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ’nün YAYIN LİSTESİ

TEZLER
Yüksek Lisans: Farklı Isıl İşlem Görmüş İnek Sütlerinden Kefir Kültürü ve Tanesi ile Üretilen Kefirlerin Dayanıklılığı ve Nitelikleri Üzerine Araştırmalar.
E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Ana bilim Dalı.
1990, İzmir. (Yüksek Lisans Tezi)
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ergin OKTAR
Doktora: Meyveli Yoğurt Üretimi, Meyve Karışımı Hazırlanması, Yoğurtların Dayanma Süreleri ile Bazı Nitelikleri Üzerine Araştırmalar.
E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Süt Teknolojisi Ana bilim Dalı.
1997, İzmir. (Doktora)
Danışman: Prof. Dr. Sıddık GÖNÇ

SCI ve SCI – Exp. DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELERİ

1. KARAGÖZLÜ, N.; KARAGÖZLÜ, C; ERGÖNÜL, B.2007. Survival Characteristics of E.coli O157:H7, S.typhimurium and S.aureus during Kefir Fermentation. Czech Journal of Food Sciences (CJFS) Vol:25 No:4. pp 202-207 (Araştırma)
2. GÖNÇ, S.; KINIK, Ö., AKALIN, S.; KARAGÖZLÜ, C. 2007. A Research on The Isolatinon of Yersinia enterocolitica in Turkish Cheese Varieties. Indian Veterinary Journal October 2007. 84: 1062 – 1063. (Araştırma)
3. DEMİRBAŞ, N., KARAGÖZLÜ, C. 2007.HACCP in the Turkish Dairy Industry . Agro Food Industry Hi Tech 18(3) 36-37
4. DEMİRBAŞ, N.; KARAGÖZLÜ, C. 2008. Constraints in Meeting Food Safety and Quality Requirements in the Turkish Dairy Industry: A Case Study of İzmir Province. Journal of Food Protection 71 (2) 440 – 444. (Araştırma)
5. KARAGÖZLÜ, C.; KINIK, Ö.; AKBULUT, N. 2008. The Effects of Fully and Partial Substition Of NaCl By KCl On Physice-Chemical and Sensory Properties White Pickled Cheese. International Journal of Food Sciences and Nutrition 59:3: 181 -191. (Araştırma)
6. AKALIN, S.; KARAGÖZLÜ, C.; ENDER, G.; ÜNAL, G. 2008. Effects of Aging Time and Storage Temperature on the Rheological and Sensory Characteristics of Whole Ice Cream. Milchwissenschaft. 63 (3) 293-295. (Araştırma)
7. AKALIN, S.; KARAGÖZLÜ, C.; ÜNAL. G. 2008. Rheological Properties of Reduced Fat and Low Fat Ice Cream Containing Whey Protein Isolate and Inulin. European Food Research and Technology 227:889-895. (Araştırma)
8. KARAGÖZLÜ, N., ERGÖNÜL, B., KARAGÖZLÜ, C. 2008. Microbiological Attributes of Instant Tarhana during Fermentation and Drying. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) 14 (6) pp 535 - 541 (Araştırma)
9. KARAGÖZLÜ, C.; KILIÇ, S., AKBULUT.N. 2009. Some characteristics of cimi tulum cheese from producing goat milk. Bulg. J. Agric. Sci., 15 (4) 293-298
10. KARAGÖZLÜ, N., ERGÖNÜL, B., KARAGÖZLÜ, C. 2009. A Model HACCP Plan for Small-Scale Manufacturing of Tarhana (A Traditional Turkish Fermented Food). Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS) 15 (9) pp 501 - 513 (Araştırma)
11. ÇOĞULU, D, TOPALOĞLU AK, A., KARAGÖZLÜ, C., YERLİKAYA O., ERSİN, N., ÇAĞLAR, E., 2010. The Effects Of Short-Term Consumptİon Of Kefİr On Dental Carıes Rİsk Factors. Journal of Dental Science 5 (3) 144- 149


12. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C. 2011. Effects of Ripening Period on Textural and Sensory Propertes of Caper Cheeses. Journal of Animal and Veterinary Advances. 10 (9) 1171-1176. (Araştırma).
13.  ORHAN, Y.,T., KARAGÖZLÜ, C., SARIOĞLU, S., YILMAZ, O., MURAT, N, GİDENER, S.2012. A Study on the protective activity of kefir against the gastric ulcer. The Turkish Journal of Gastroenterology 23 (4): 333-338.
14.   TONGUÇ, İ.E., KARAGÖZLÜ, C. 2013.Galactosemia, Diet and Dairy Products: A Review AgroFOOD Industry Hi Tech. (Nov-Dec 2013) Vol: 24 Nr: 6 (pp: 60-63).

15.    YERLİKAYA, O. , KARAGÖZLÜ, C. 2014. Effects of added caper on some physicochemical properties of white cheese. Mljekarstvo 65(1)  34 - 48.
 B – MAKALELER


B1.GÖNÇ, S.; AKBULUT, N.; KINIK, Ö.; KARAGÖZLÜ, C. 1990.Çiğ Sütün Hidrojenperoksit ve Laktoperoksidaz Sistemi Aktive Edilerek Dayanıklı Hale Getirilmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 27 (1) 99 - 110.  (ARAŞTIRMA)
B2.KARAGÖZLÜ, C.; OKTAR, E. 1990. Çiğ Sütlerin Depolanmasında Laktoperoksidaz Sistemden Yararlanma Olanakları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 27 (2) 273 - 290. (DERLEME)
B3.GÖNÇ, S.; UYSAL,   H.R.; KINIK, Ö.; KARAGÖZLÜ, C. 1990 . İçme Sütü, Ayran, Yoğurt ve Eritme Peynirlerinde Süt Tozu Aranmasında Mishra Yönteminin Uygulanması Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 27 (3) 85 - 92. (ARAŞTIRMA)
B4.KARAGÖZLÜ, C.; OKTAR, E. 1991. Farklı Isıl İşlem Görmüş İnek Sütlerinden Kefir Kültürü ve Tanesi ile Üretilen Kefirlerin Dayanıklılığı ve Nitelikleri Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Bilimleri Dergisi Cilt: 2, Mart 1991, 209 -214. (b) OKTAR, E.; KARAGÖZLÜ, C. 1992. Farklı Isıl İşlem Görmüş İnek Sütlerinden Kefir Kültürü ve Tanesi ile Üretilen Kefirlerin Dayanıklılığı ve Nitelikleri Üzerine Araştırmalar. Gıda 17 (4) 259 - 256. (ARAŞTIRMA)
B5.GÖNÇ, S.; KARAGÖZLÜ, C. 1992. Ters Osmos İşlemi ve Süt Teknolojisinde Kullanım Olanakları (I) . E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 29 (2 -3) 109 -115. (DERLEME)
B6.GÖNÇ, S.; KARAGÖZLÜ, C. 1992. Ters Osmos İşlemi ve Süt Teknolojisinde Kullanım Olanakları (II) . E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 29 (2 -3) 133 -139. (DERLEME)
B7.KARAGÖZLÜ, C.; GÖNÇ, S., KINIK, Ö. 1993. Membran Filtrasyonda Temizlik ve Filtrasyon. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 30 (3) 129 - 136. (DERLEME)
B8.KARAGÖZLÜ, C.; GÖNÇ, S. 1994. Süt Endüstrisinde Mikrofiltrasyon ve Uygulama Alanları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 31 (2 - 3) 227 - 234. (DERLEME)
B9.UYSAL, H.R.; KARAGÖZLÜ, C. 1996. Mikrodalga Enerji ve Süt Endüstrisinde Kullanım Alanları (I). E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 33 (1) 193 - 200. (DERLEME)
B10. UYSAL, H.R.; KARAGÖZLÜ, C. 1996. Mikrodalga Enerji ve Süt Endüstrisinde Kullanım Alanları (II). E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 33 (1) 201 - 208. (DERLEME)
B11. KARAGÖZLÜ, C.; GÖNÇ, S. 1996. Karıştırılmış Meyveli Yoğurt Üretim Teknolojisinde Kullanılan Yoğurt/Meyve Karıştırma Yöntemleri ve Ekipmanları. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (1) 257 - 264. (DERLEME)
B12. KARAGÖZLÜ, C.; AKBULUT, N. 1996. Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği Çerçevesinde Süt Ürünleri Ticaretimiz: 1. Avrupa Topluluğuna Genel Bir Bakış ve Toplulukta Süt ve Süt Ürünleri Organizasyonu. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 207 - 214. (DERLEME)
B13. KARAGÖZLÜ, C.; AKBULUT, N. 1996. Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği Çerçevesinde Süt Ürünleri Ticaretimiz: 2.Gümrük Birliği Süt/Süt Ürünleri Ticaretimiz. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 215 - 222 (DERLEME)
B14. KILIÇ, S.; KARAGÖZLÜ, C. 1996. Eksopolisakkaritler. I. Eksopolisakkari Üreten Laktik Asit Bakterileri ve Polisakkaritlerin Biyokimyası. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 231- 238. (DERLEME)
B15. KILIÇ, S.; KARAGÖZLÜ, C. 1996. Eksopolisakkaritler. II. Yapısı ve İşlevleri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 33 (2 - 3) 239- 246. (DERLEME)
B16. AKALIN, A.S.; GÖNÇ, S.; UYSAL, H.R.; KARAGÖZLÜ, C. 1996. Yoğurt Yapımı Sırasında Karbonhidratların Değişimi Üzerine Araştırmalar. Gıda Dergisi 21 (4) Temmuz - Ağustos 281 - 284. (ARAŞTIRMA)
B17. KILIÇ, S.; KARAGÖZLÜ, C.; AKBULUT, N. 1997. Keçi Sütünden Yapılan Çimi Keçi Tulum Peynirlerinin Olgunlaşma Döneminde Meydana Gelen Mikrobiyolojik Değişmeler. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 34 (3) 9 -16 . (ARAŞTIRMA)
B18. AKBULUT, N.; UYSAL, H.R.; KARAGÖZLÜ, C. 1998. Değişik oranlarda Meggle MTM - 51 Katılarak Yapılan Yoğurtların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Hasad Dergisi Şubat 1998 (13) 153 (56-57). (ARAŞTIRMA)
B19. KILIÇ, S.; KARAGÖZLÜ, C.; AKBULUT, N. 1998. Keçi Sütünden Yapılmış Çimi Keçi Tulum Peynirinin Kimyasal Bileşimi Üzerine Araştırma. Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi 3 (4) 38 -40, 42-44,46 -47. (ARAŞTIRMA)
B20. KARAGÖZLÜ, C. 1998. Fermente Bir Süt İçeceği: Kefir. Bülten. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi. “Süt Özel Sayısı”. Temmuz - Ağustos 1998 sf: 10-11. (DERLEME)
B21. KARAGÖZLÜ, C., KAVAS, G. 1998.Türkiye Süt Endüstrisinde Sokak Sütçülüğü Sorunu. Bülten. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi. “Süt Özel Sayısı”. Temmuz - Ağustos 1998 sf: 6-7. (DERLEME)
B22. ERGÜLLÜ, E. , UYSAL, H.R., KINIK, Ö., AKALIN, S., KAVAS, G., KARAGÖZLÜ, C. (1999).Beyaz Peynirin Geç Şişmesinin Önlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Hasad Dergisi 14 (166) 50- 53. (ARAŞTIRMA)
B23. KILIÇ, S.; KARAGÖZLÜ, C.; AKBULUT, N. 2000. Çimi Tulum Peynirlerinin Olgunlaşma Sürecinde Yağ Asitleri Kompozisyonunun Değişimi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 37 (1) 17 - 24 . (ARAŞTIRMA)
B24. KARAGÖZLÜ, C., KAVAS, G. 2000. Alkollü fermente süt içecekleri: Kefir ve kımızın özellikleri ile insan beslenmesindeki önemi. Dünya Gıda. Temmuz 6 (7) 86 – 93 (DERLEME)
B25. KAVAS, G., KARAGÖZLÜ, C. 2000. Peynir suyu artık mi? atik mi? Yoksa .. Dünya Gıda 6 (7) 14 – 15 (DERLEME)
B26. KARAGÖZLÜ;C., KAVAS, G.,2000. Tatlı ve Sağlıklı Fermente Süt Ürünü: Meyveli Yoğurt. Dünya Gıda 6(8)67-71 (DERLEME)
B27. KARAGÖZLÜ, C. KAVAS, G.2001. 2000 yılının sonunda Türkiye Süt endüstrisinin durumu ve beklentileri - Gıda 2001 (1) 59 –66 (DERLEME)
B28. KAVAS, G., KARAGÖZLÜ, C. 2001. Süt Ürünlerinin Unlu Gıda Sanayiinde Kullanabilirliği Hakkında bir görüş. Dünya Gıda Şubat 2001 6: (2): 90 – 92 (DERLEME).
B29. KARAGÖZLÜ, C. 2001. İzmir Tulumu. İzmir İzmir kent kültürü dergisi. Mart - Nisan 5 (28) 26-27. (DERLEME)
B30. KARAGÖZLÜ, C. 2002. Türkiye Süt Endüstrisinin Görünümü. BÜLTEN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ocak – Şubat 2002 Sayı: 36 sf: 4- 7. (DERLEME)
B31. KILIÇ,S., KARAGÖZLÜ,C., UYSAL, H., AKBULUT, N., 2002. İzmir Piyasasında satılan bazı peynir çeşitlerinin kalsiyum, fosfor, sodyum, ve potasyum düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Gıda 27 (3) Mayıs - Haziran 2002 (229 - 234) (ARAŞTIRMA)
B32. KILIÇ, S., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N., MATER, Y. 2003 . Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Streptococcus salivarius subsp. thermophilus’un Eksopolisakkarit Oluşturma Özellikleri. Dünya Gıda. 8 (1) 64-68 Ocak 2003.  (ARAŞTIRMA)
B33. ERNAS,M., KARAGÖZLÜ, C. 2003. Lactobacillus casei'nin Probiotik Özellikleri. Dünya Gıda. (8) Mart - 3 (64 -69). (DERLEME).
B34. KARAGÖZLÜ, C. 2003 Kefir Nedir? Ege Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi. Çiftçi Broşurü No: 44 Kasım 2003 (DERLEME)
B35. KARAGÖZLÜ, C. 2003 Kımız Üretim Tekniği. E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi . Çiftçi Broşürü 45. Aralık 2003 (DERLEME)
B36. DEMİRBAŞ, N., KENANOĞLU, Z., KARAHAN UYSAL, Ö., KARAGÖZLÜ, C. 2004. Integration in Dairy Industry in European Union and Evaluation of the Present Situation in Turkey. New Medit. Mediterranean Journal of Ecocnomics, Agriculture and Enviroment - Vol: 3 N. 4 pp 54 – 57 (DERLEME).
B37. KARAGÖZLÜ, C., KARAGÖZLÜ, N. 2004 . Süt Endüstrisinde Deterjan Ve Dezenfektan Kalıntılarının Önemi. Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt: 8, Sayı 3 - 4 Sf: 73-81 (DERLEME).
B38. KARAGÖZLÜ, C., UYSAL, H., ŞAHİN. E. 2004. Elektronik ticaret ve gıda sektörü . Dünya Gıda. 9 (2004 - 9) sf: 76-83 (DERLEME).
B39. KARAGÖZLÜ, C., BAYARER, M. 2004. Peyniraltı suyu proteinlerinin fonksiyonel özellikleri ve sağlık üzerine etkileri - Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 41 No: 2 sf. 197 – 207 (DERLEME).
B40. KARAGOZLU, C., KILIÇ, S., UYSAL, H., AKBULUT, N., KESENKAŞ, H. 2005. The Quality of Yoghurt on Retail Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences 8 (8) 1100 1104 (Araştırma).
B41. KARAGÖZLÜ, C. 2005. Süt Sektöründe Portal Kullanımı .www. cidilait. com örneği. Dünya Gıda 2005-9 Eylül. 99 – 101 (DERLEME).
B42. KARAGÖZLÜ, N., KARAGÖZLÜ, C.; KARACA, S., EREN, S. 2005. Üniversite Öğrencilerinde Süt Ve Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları Ve Beslenme Bilinçleri Üzerine Bir Arştırma: Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Örneği. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 1.2 (101 -108) (Araştırma)
B43. DEMİRBAŞ, N., KARAHAN. Ö., KENANOĞLU, Z, KARAGÖZLÜ, C. 2006. The evaluation of the developments in food safety system formation in world for dairy industry from the standpoint of Turkey . Agricultural Economy - Czech, 52, 2006(5):236-243 (Derleme)
B44. KARAGÖZLÜ, C. 2006. Süt Endüstrisinde Probiyotikler ve Yasal Düzenlemeler. Süt Dünyası. Mayıs Haziran 2006. Sayı: 2 Sf: 20-26 (Derleme)
B45. KARAGÖZLÜ, C., ÖZDEMİR D.E. 2006. Türkiye Süt Ve Süt Ürünleri Sanayinin Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Mevzuatında Ortaya Çıkan Gelişmelere Olası Uyum Güçlükleri Ve Öneriler. Süt Dünyası 1: Mart - Nisan 2006 (19 - 22) (Derleme)
B46. KARAGÖZLÜ, C. 2006 Yeniden Hatırladığımız Kefir. Hasad Gıda 21(248) 45 – 48 (Derleme)
B47. DEMİRBAŞ, N; KARAGÖZLÜ, C. 2006. The Problems of Raw Material Supply of the Turkish Dairy Industry and Suggestions : Case of Izmir. Agricultura Tropica Et Subtropica. Vol 39:2 110 – 113 (2006) (Araştırma)
B48. KARAGÖZLÜ, C.; YERLİKAYA, O. 2006. Fonksiyonel Süt Ürünlerinin Tanımlanması ve Yasal Düzenlemeler. STANDARD Y/45 S/538 sf: 72 – 76 (Derleme)
B49. KARAGÖZLÜ, C., YERLİKAYA, O. 2006. Gelişen ve Değişen Çin Süt Endüstrisi Örneği. Akademik Gıda Eylül - Ekim 2006. 4 (23) 27-31 (Derleme)
B50. KARAGÖZLÜ, C.: ERGÖNÜL, B. 2006. Taze Kaşar Peyniri Üretiminde HACCP Sisteminin Uygulaması. Süt Dünyası. Kasım /Aralık 2006 5:26-30 (Derleme)
B51. BAYARER, M., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N. 2006. İnsan Beslenmesinde Kolostrumun Önemi ve Kullanım Olanakları. Harran Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Dergisi. 10 (3-4) 11-21 (Derleme)
B52. KARAGÖZLÜ, C. 2007 Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'de Süt Sanayisi. Bizim Market. 5:48 77-79.  (Derleme)
B53. KARAGÖZLÜ, C; KARAGÖZLÜ, N. 2007. Perakende Zincirinde Gıda Güvenliği Uygulamaları. Bizim Market. 5 (50) 68-71 (Derleme)
B54. AKBULUT, N.; KARAGÖZLÜ, C.; KARTAL, S. 2007.Küme üretim modeli ve süt endüstrisine uygulaması. Süt Dünyası 1 (8) 45 – 49 (Derleme)
B55. KARAGÖZLÜ, N.; KARAGÖZLÜ, C. 2007. Perakende Zincirinde Önemli Bir Acil Eylem Planı: Geri Toplama. Bizim Market Ağustos 2007 5 (54) 98 – 102 (Derleme).
B56. YERLİKAYA, O.; KARAGÖZLÜ, C. 2008 . Uluslararası Fermente Süt İçecekleri. Süt Dünyası. 3: 13, (58-62) (Derleme)
B57. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C. 2008. Koyun Sütünün Beslenmedeki Önemi ve Teknolojik Özellikleri. Süt Dünyası. Mayıs-Haziran 2008. Sayı:14 sf: 58 - 62 (Derleme)
B58. ÇOĞULU, D., ERSİN, N., TOPALOĞLU AK, A., KARAGÖZLÜ, C. 2008. Probiyotiklerin Ağız ve Diş Sağlığındaki Rolü. Diş Hekimi Bilimsel. Eylül 2008 (20-24). (Derleme)
B59. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C. 2008. Probiyotik Süt Ürünleri ve Bağışıklık Sistemi. Süt Dünyası 3 (16) 57-59. (Derleme)
B60. YERLİKAYA, O.; KARAGÖZLÜ, C. 2008. Probiyotik Bir Maya: Saccharomyces boulardi. Hasat Gıda. 24 (280) 34-36 (Derleme)
B61. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ. 2009. Prebiyotik Ürünler ve İnsan Sağlığına Etkileri. Akademik Gıda, 7 (5) 51- 55 Kasım-Aralık 2009. (Derleme)
B62. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N. 2009 Meyveli Yoğurt Üretimi E.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi. Yayım No: 54 Ekim 2009 ISSN 1300-3518 Bornova – İzmir. (Derleme)
B63. KARAGÖZLÜ, C. 2010. Peyniraltı Suyu: Süt Endüstrisinin Katma Değer Yaratan Yan Ürün. Gıda Teknolojisi. 14 (7) 76. (Derleme)
B64. KARAGÖZLÜ, C., DUMANOĞLU, Z. 2011. Türkiye'de Endüstriyel Kefir Üretiminin Artırılması: Avrupa'da Yakult Pazarlaması Örneği. Gıda Teknolojisi 15 (12) 48 - 51. (Derleme)
B65. KARAGÖZLÜ, C., YERLİKAYA, O. 2011. En Çok Sevilen Süt Ürünü: Dondurma. Food Sektör. 11 (61) 22 – 23. (Derleme)
B66. TONGUÇ, E., KARAGÖZLÜ, C. 2012. Peyniraltı suyu peyniri : Ricotta. Süt Dünyası (7) 36 (50-53) (Derleme).
B67. GÖRAL, A., KARAGÖZLÜ, C. 2013. Keçi ve Koyun Sütü ile Üretilen Fermente Süt Ürünleri. Gıda Teknolojisi. 17 (9) 82-88.
B68. KARAGÖZLÜ, C. 2013. Çiğ Süt Lojistiğinde Temizlik ve Dezenfeksiyon. Gıda Teknolojisi 17 (11) 72-75.

B69. KARAMAN G., KARAGÖZLÜ, C., KAYAARDI, S. 2014. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018) Çerçevesinde Süt Sektörünün Geleceği. Süt Dünyası. 9 (48) 40-48

BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

C - Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler
C1. KARAGÖZLÜ, C.; KAVAS, G. 1994, Süt İşletmelerinde Bilgisayar Destekli Üretimin Uygulanabilirliği. Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu 5 - 7 Ekim 1994. Sf: 173 - 178 , İzmir. (POSTER)
C2. KILIÇ, S., GÖNÇ, S.; UYSAL, H.R.; KARAGÖZLÜ, C. 1998. Geleneksel Yöntemle ve Kültür Kullanarak Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşma Sürecinde Meydana Gelen Değişikliklerin Kıyaslanması. V. Süt ve Ürünleri Sempozyumu. Geleneksel Süt Ürünleri. 21 - 22 Mayıs 1998 Tekirdağ. MPV Yayınları No: 621, Sf.:43 - 64. Ankara. (SÖZLÜ)
C3. KARAGÖZLÜ, C., GÖNÇ, S. 1998.Farklı Kültür Kullanılarak Üretilen Katı ve Karıştırılmış Çilekli Yoğurtların Nitelikleri Üzerine Bir Araştırma. Gaziantep Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Kongresi. 16 - 18 Eylül 1998. Gaziantep. Sf: 219- 230. Gaziantep Üniversitesi Matbaası, Gaziantep. (SÖZLÜ)
C4. KESENKAŞ, H., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N., UYSAL, H. 1999.Mastitis ve Süt Endüstrisinde Önemi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi " Karadeniz Bölgesi Sempozyumu"  4 - 5 Ocak 1999. Samsun. Karadeniz Sempozyumu Bildiriler (Cilt: 1) O.M.Ü. Ziraat Fak. Araştırma Seri No: 5 (341 - 352) Samsun . (SÖZLÜ)
C5. KARAGÖZLÜ, C. 1999. Fermente Süt Ürünlerinin Antikanserojenik Özellikleri. GAP I. Tarım Kongresi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 26 - 28 Mayıs 1999. Şanlıurfa. Harran Üniversitesi, Ziraat Fak. 1. Cilt, ISBN 975 - 7113 - 04.2 (TKN), ISBN 975 - 7113 - 05 - 0 , 271 - 280. (POSTER)
C6. KARAGÖZLÜ, C., KINIK. Ö., AKBULUT, N. 1999.Beyaz Peynir Üretiminde Sodyum Klorür Yerine Potasyum Klorür Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 2000 li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi. E.Ü. Gıda Müh. Böl, 18 - 20 Ekim 1999 İzmir. sf: 42. Ege Üniversitesi Basım Evi, Bornova - İzmir. (SÖZLÜ)
C7. UYSAL, H., KARAGÖZLÜ, C., KINIK, Ö., KAVAS, G. 1999. Karadeniz Bölgesinde Üretilen Yöresel Süt Ürünleri. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. 15 - 16 Ekim 1999 Samsun . Karadeniz Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Yayınları sf: 89 - 93. ISBN:975-407-043-1. (SÖZLÜ)
C8. UYSAL, H., KINIK, Ö., KARAGÖZLÜ, C.,KAVAS, G., 1999. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Sütçülüğünün Bugünkü Durumu. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. 15 - 16 Ekim 1999 Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Yayınları sf: 243  - 248. ISBN:975-407-043-1. (POSTER)
C9. KINIK, Ö., KAVAS, G., UYSAL, H., KARAGÖZLÜ, C., KESENKAŞ, H. 1999. Süt Hijyeni ve Güvenliği Açısından Çiğ Süt Kalitesinin Önemi. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu. 15 - 16 Ekim 1999 Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Yayınları sf: 249 - 253. ISBN:975-407-043-1. (POSTER)
C10. KARAGÖZLÜ, N., KARAGÖZLÜ, C. 2000. Süt ve Süt Ürünlerinde Okratoksin. VI. Süt ve Ürünleri Semp. “Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri” 22 - 23 Mayıs 2000 Tekirdağ.Tebliğler kitabı.(Editör. Prof. Dr. Mehmet Demirci) Sf: 390 – 398 . ISBN : 975 – 97146 –0-4. Rebel Yayıncılık, İstanbul. (POSTER)
C11. KILIÇ, S., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N. 2000. Eksopolisakkarit Üreten Yoğurt Bakterilerinin Meyveli Yoğurt Yapımında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. VI. Süt ve Ürünleri Semp. “Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri” 22 - 23 Mayıs 2000 Tekirdağ.Tebliğler kitabı.(Editör. Prof. Dr. Mehmet Demirci) Sf: 57 – 69. ISBN: 975 – 97146 –0-4. Rebel Yayıncılık, İstanbul (SÖZLÜ)
C12. KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N., ÖMEROĞLU, S. 2000. Süt ürünlerinin zenginleştirilmesi. VI. Süt ve Ürünleri Semp. “Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri” 22 - 23 Mayıs 2000 Tekirdağ.Tebliğler kitabı.(Editör. Prof. Dr. Mehmet Demirci) Sf: 173 – 185 . ISBN : 975 – 97146 –0-4. Rebel Yayıncılık, İstanbul (SÖZLÜ)
C13. KARAGÖZLÜ, C.; KESENKAŞ, H.; AKBULUT, N. 2001. Geleneksel Süt Ürünlerinin Mutajenite ve Antimutajenitesi. GAP II Tarım Kongresi 24 -26 Ekim 2001 Şanlıurfa. Tebliğler Kitabı. 1. Cilt.sf: 419-426. Harran Üniv. Zir. Fak. ISBN 975-7113-12-3, ISBN 975-7113. s.  (POSTER TEBLİĞ)
C14. KESENKAŞ, H.; KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N. 2001. Kaliteli Süt Üretiminde Somatik Hücre Sayım Yöntemleri ve Önemi. GAP II Tarım Kongresi 24 -26 Ekim 2001 Şanlıurfa. Tebliğler Kitabı. 1. Cilt sf.287-296. Harran Üniv. Zir. Fak. ISBN 975-7113-12-3, ISBN 975-7113 (SÖZLÜ TEBLİĞ)
C15. KENANOĞLU, Z., DEMİRBAŞ, KARAHAN, Ö., KARAGÖZLÜ, C. 2003. Süt ve Süt Ürünleri Sanayii Açısından AB'de Gıda Güvenliği Mevzuatında Ortaya Çıkan Gelişmelere Türkiye'nin Olası Uyum Güçlükleri Ve Öneriler - 1. Ulusal Gıda ve beslenme Kongresi 29 Eylül - 1 Ekim 2003 TUBİTAK MAM Gıda Bilimi ve Teknolojisi Araştırma Ens. Bildiri Özetleri Kitabı sf 44. İstanbul (SÖZLÜ)
C16. KARAGÖZLÜ., C. 2005. Perakendeci Zincirinde Tehlike Analizi Sitemleri ve HACCP Uygulamaları. İstanbul Ticaret Odası. Süt Sanayiinde Gıda Güvenliği ve Mevzuat Hakkında Bilgilendirme Semineri. 16-17 Şubat 2005 İstanbul. İstanbul Ticaret Odası Yayınları - Yayın No: 2005 - 12 sf: 166 - 175Mega Ajans Matbacılık İstanbul (SÖZLÜ)
C17. KARAGÖZLÜ, C., ENDER, G., BAYARER, M., AKBULUT, N. 2005. Süt Endüstrisinde Kirli Su Atıklarının Arıtılmasında Alternatif Teknolojiler.Gıda Kongresi 2005. 19 – 21 Nisan 2005 E.Ü. Müh Fak . Gıda Müh. Böl. Poster bildiriler kitabı. Meta Basım Matbaacılık. İzmir (Poster)
C18. BAYARER, M., KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N. 2006 . Kolostrumun Sağlık Üzerine Faydaları. Türkiye 9. Gıda Kongresi. 23 - 25 Mayıs 2006.Bolu - Türkiye 9. Gıda Kongresi 24 - 26 Mayıs 2006 Gıda Teknolojisi Yayın No:33 sf: 189 - 190 Sim matbaası ISBN:9944-5262-0-7. Bolu (Poster)
C19. ENDER, G., KARAGÖZLÜ, C., YERLİKAYA, O., AKBULUT. N. 2006.Dünyada Ve Türkiye’de Tüketimi Artan Fermente Süt İçecekleri. - Türkiye 9. Gıda Kongresi 24 - 26 Mayıs 2006 Gıda Teknolojisi Yayın No:33 sf: 149 - 152 Sim matbaası ISBN:9944-5262-0-7. Bolu (Poster).
C20. YERLİKAYA, O., TONGUÇ, İ.E., KARAGÖZLÜ, C. 2007. Genetik Modifiye Gıdalarda Etiketleme. GAP V. Tarım Kongresi, Harran Üniversitesi. 17- 19 Ekim 2007. Şanlıurfa. Kongre Kitabı (Editör: B. Özer) sf: 119-124 ISBN: 978-975-7113-27-0 Urfanın Sesi Özdal Matbacılık Ltd. Şti. Urfa. (Sözlü)
C21. YERLİKAYA, O., TONGUÇ, İ.E., KARAGÖZLÜ, C. 2007. Fonksiyonel Gıdalarda Kazeinomakropeptid ve Özellikleri. GAP V. Tarım Kongresi, Harran Üniversitesi. 17- 19 Ekim 2007. Şanlıurfa. Kongre Kitabı (Editör: B. Özer) sf: 540 – 544  ISBN: 978-975-7113-27-0 Urfanın Sesi Özdal Matbacılık Ltd. Şti. Urfa. (Poster)
C22. TONGUÇ, İ.E.: YERLİKAYA, O.; KARAGÖZLÜ, C. 2007. 10 Laktik Asit Bakterilerinin Fermente Süt Ürünlerinin Yapısını Etkileyen Biyokimyasal Özellikleri. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi. 8 - 10 Kasım 2007. Ankara. Kongre Kitabı . Kitap serisi: 16 ISBN 978-9944-89-405-0 sf: 167-172. Filiz Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ankara. (Poster)
C23. YERLİKAYA, O.; TONGUÇ, İ.E; KARAGÖZLÜ, C. 2007. İnsan Sütünde Prebiyotikler. Gıda Mühendisliği 5. Kongresi. 8 - 10 Kasım 2007. Ankara. Kongre Kitabı . Kitap serisi: 16 ISBN 978-9944-89-405-0 sf: 173-178. Filiz Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ankara. (Poster)
C24. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C., ENDER, G., AKBULUT, N. 2008. Probiyotik Süt Ürünlerinde Ambalajlama. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008 Erzurum (POSTER).
C25. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C. 2008. İnsan Beslenmesinde İnek Sütü. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs 2008 Erzurum (POSTER).
C26. TONGUÇ, İ.E., YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C. 2009. Amilolitik Bakteriyel Laktik Asit Fermentasyonu. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. 21-23 Mayıs 2009, Kınıklı-Denizli. - (Bildiri No: P 101 - Poster).
C27. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C. 2009. Kaparili Beyaz Peynir Üretimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, 21-23 Mayıs 2009, Kınıklı-Denizli. - (Bildiri No: S 22)
C28.. ARI, P., EROĞLU, S., İÇİER, F.; KARAGÖZLÜ, C., OBUZ, E. 2012. Farklı Yağ İçeriklerine Sahip Kefirlerin İnkübasyon Süresince Reolojik Özellikleri ve pH Değerlerindeki Değişimin İncelenmesi. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 10 - 12 Mayıs 2012 Konya (SÖZLÜ).
C29. TONGUÇ, İ.E., KARAGÖZLÜ, C. 2012. Galaktoz İntoleranslı Bireylere Yönelik Fermente Süt İçeceği Üretimi Üzerine Bir Araştırma. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu 15 - 16 Kasım 2012. Pamukkale Üniversitesi. Denizli. Bildiri Özet Kitabı. Sözlü Bildiriler. sf: 8-9. Yeni Matbaa Şti. Denizli.
C30. KARAGÖZLÜ, C.; TONGUÇ, İ.E., SARAYKÖYLÜ, B. 2012. İzmir ve Çevresi Yöresel Peynirlerin Slow Food Hareketi Kapsamında Değerlendirilmesi. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu15 - 16 Kasım 2012. Pamukkale Üniversitesi. Denizli. Bildiri Özet Kitabı. Poster Bildiriler. sf: 88. Yeni Matbaa Şti. Denizli.
C31. TONGUÇ, İ.E., KARAGÖZLÜ, C. 2012. İnek Sütü Tüketimine Bağlı Alerjiler ve İntoleranslar. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu15 - 16 Kasım 2012. Pamukkale Üniversitesi. Denizli. Bildiri Özet Kitabı. Poster Bildiriler. sf: 89. Yeni Matbaa Şti. Denizli.

D - Uluslar arası Toplantılarda Sunulan Bildiriler
D1. KARAGÖZLÜ, C.; GÖNÇ, S. 1993. Lactic Acid Fermented Milk Products in Turkey. Lactic Acid Bacteria. (Ed. by: Eng - L. Foo, H.G. Griffin, R. Mölby, Carl - G. Heden). Pp:47 - 54.Horizon Scientific Press.England. (SUNULU)
D2. GÖNÇ, S.; AKALIN, S.; KARAGÖZLÜ, C. 1996. Anticarcinogenic Activity of Fermented Milk. IUFoST’96 Regional Symposium 10 - 11 . 10 . 1996. Non - Nutritive HealthFactors for Future Foods. 426 - 435. Seul . Korea. (POSTER)
D3. KINIK, Ö., AKALIN, S.; GÖNÇ, S.; KARAGÖZLÜ, C.1998. A Research on The Isolatin of Yersinia enterocolitica in Turkish Cheese Varieties. 7th International Congress Yersinia. 15 - 16 June 1998. Nijmegen - The Netherlands.  Nederlands Tıjdschrift voor Medische Microbiologie. Sup:II Vol : 6 June 1988. pp:46. (POSTER)
D4. KARAGÖZLÜ, C., KILIÇ, S. 2000. Kefir - Functional Fermented Milks Product. DANONE Symposium “ Fermented food, fermentation and intestinal flora” 22 – 23 May 2000 New York. USA. (POSTER).
D5. KARAGÖZLÜ, C., KILIÇ, S., ARSLAN, F. 2000. Properties of dairy Products as Functional Foods. Food 2000, Blacksea and Central Asian Symposium on Food technology. October 12 - 16 , 2000 Ankara - TURKEY "Oral Presantion" (SÖZLÜ TEBLİĞ)
D6. KARAGÖZLÜ, C., KESENKAŞ. H. 2001 . Technological Properties and Health Benefits of Turkish Yoghurt. Symposium Danone Fermented Foods and Healthy Digestive Function N. National Instıtute of Nutrition Mexico 17 - 18 May . 2001 – Mexico (POSTER).
D7. KARAGÖZLÜ, C., UYSAL, H.R., ŞAHİN, E. 2003.  E- commercial in Food Industry 2003 International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Enviroment Proceedings pp: 549-555 (Ed. K.O. SINDIR) Ege University Press, Bornıva 2003 (Poster)
D8. KARAGÖZLÜ, C. 2003. Computer Vision Technology and Using Possibilities in Dairy Industry. 2003 International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Enviroment Proceedings pp: 575-579 (Ed. K.O. SINDIR) Ege University Press, Bornova 2003 (Poster)
D9. UYSAL KARAHAN,Ö., DEMIRBAS, N., KARAGOZLU, C., KENANOGLU Z. 2003.An Evaluation of the Efforts to Form the Food Safety Systems for the Dairy Industry in Turkey From the Stand Point of the Adaptation to EU. 83 rd EAAE SEMINAR Chania, Crete, Grece,. - Book of Abstracts pp: 65 MAICh Graphic Arts and Publishing Unit4-7 Sep. 2003. (SÖZLÜ)
D10. KARAGOZLU, C. 2003. Kefir - Probiotic Fermented Milk Product. 50 th Anniversary of The University of Food Technology HIFFI 15 - 17 Oct. 2003 Plovdiv - Bulgaria. Collection of Scientific Works of the HIFFI Plovdiv Vol: (L)50 Issue:2.pp: 404-409 - ISSN 0477-0250 UFTA Academic Publising House, Plovdiv - Bulgaria (SÖZLÜ)
D11. KARAGOZLU, C. 2003. Conjugated Linoleic Acid Content In Cheese: Implications for Human Health. 50 th Anniversary of The University of Food Technology HIFFI 15 - 17 Oct. 2003 Plovdiv - Bulgaria. - Collection of Scientific Works of the HIFFI Plovdiv Vol 50(L) Issue 2 pp: 410-415 ISSN 0477-0250 UFTA Academic Publising House, Plovdiv - Bulgaria. (SÖZLÜ)
D12. AKALIN, S., KARAGÖZLÜ, C., ELMACI, Y., ÜNAL, G., GÖNÇ, S. 2005. Effects of Fat Replacers on the sensory and textural properties of Ice Cream. 26 th ISF World Congress Prague 25 - 28 Sep. 2005 (POSTER)
D13. KARAGÖZLÜ, C. 2008. Kefir. International Symposium Food, Nutrition and Cancer. E.U. Culture Center,Konak-Izmir (Çağrılı Sözlü Bildiri).
D14. YERLİKAYA, O., KARAGOZLU, C. 2008. Whey Proteins And Their Anticarcinogenic Activities. International Symposium Food, Nutrition and Cancer. E.U. Culture Center,Konak-Izmir (Poster No:48).
D15. YERLİKAYA, O., KARAGOZLU, C. 2008. Conjugated Linoleic Acid And Its Effects On Human Health. International Symposium Food,Nutrition and Cancer. E.U. Culture Center,Konak-Izmir(Poster No:14)
D16. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C. 2008. Probiotics, Prebiortics and Synbiotics. VI. International Nutrition and Dietetics Congress. 2-6 April 2008, Lara Antalya (POSTER).
D17. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C. 2008. Goat Milk in Human Nutrition. VI. International Nutrition and Dietetics Congress. 2-6 April 2008, Lara Antalya (POSTER)
D18. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C. 2008. Probiotic Bacteria in Cancer Prevention. 1st International Congress on Nutrition and Cancer. May 19-23, 2008 Kervansaray Lara, Antalya (Poster No: 11) Congress Proceedings pp:55 -56 (POSTER)
D19. YERLİKAYA, O. KARAGOZLU, C. 2008. The Importance of Dairy Products in Metabolic Syndrome. 1st International Congress on Nutrition and Cancer. May 19-23, 2008 Kervansaray Lara, Antalya (Poster No: 26) Congress Proceedings pp:64 -65 (POSTER).
D20. YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C. 2008. Intolerance to Milk Components. Food Science , Enginnering and Technologies 2008 Scientific Works Vol : LV Issue:1 Plovdiv, October 24-25 2008. ISSN: 0477-0250. pp: 426-430. University Plovdiv. - UFT Academic Publishing House. Plovdiv, Bulgaria. (Sözlü)
D21. YERLİKAYA, O., AKPINAR, A., KARAGÖZLÜ, C., UYSAL, H.R. 2008. Non-Digestible Oligosaccharides As Functional Foods: A Review. The 3th International Conference on Food Science and Nutrition. November 3-5 2008. Cairo, Egypt.  (Poster)
D22. TONGUÇ, İ.E., YERLİKAYA, O., KARAGÖZLÜ, C., KINIK, Ö. 2009. Cosmetic Properties of Whey Minerals. II. AntiAging and Aesthetic Medicine Congress, October 22-25, 2009. DESEM-İzmir . Journal of Medical Sciences, 29, 5: (Suppl) p: 123 ISSN: 1300-0292 (Sözlü).
D23. TOPALOĞLU AK, A.: ÇOĞULU, D., ÇAĞLAR, E., SANDALLI, N., KARAGÖZLÜ, C., ERESİN, N. 2010. Effects of multi-strain probiotic-kefir on salivary mutans streptococci and lactobacilli . The International Association for Dental Research (IADR), General Session. 14 - 17 July 2010. IADR General Session, Barcelona, Spain.(Sözlü)
D24. KARAGÖZLÜ, C. 2011. Bergama Yöresi Peynirleri. Uluslararası Bergama Sempozyumu 7-9 Nisan 2011. Bergama Belediyesi Yayınları. Bildiriler II. Cilt. 424-434. ISBN: 978-605-4597-01-7. Lamineks Matbaacılık. İzmir.(Sözlü).
D25. AKBULUT, N., KESENKAŞ, H., KARAGÖZLÜ, C, YERLİKAYA, O., AKPINAR, A., ÖZER, E. 2013. Properties of Winter Yoghurtfrom Cow and Goat Milk. The 2. International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasicus". 24-26 October 2013 Struga - Ohrid - Macedonia. Abtract Books. pp: 136. ISBN: 978-605-4265-25-1. Toprak Ofset , Tekirdağ.
D26. KARAGÖZLÜ, C. 2013. Menemen Yoghurt. The 2. International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasicus". 24-26 October 2013 Struga - Ohrid - Macedonia. Abtract Books. pp: 131. ISBN: 978-605-4265-25-1. Toprak Ofset , Tekirdağ.
D27. KARAGÖZLÜ, N., KARAGÖZLÜ, C. 2013 Recent Advances in Microencapsulation of Probiotic Microorganisms. The 2. International Symposium on " Traditional Foods from Adriatic to Caucasicus". 24-26 October 2013 Struga - Ohrid - Macedonia. Abtract Books. pp: 87. ISBN: 978-605-4265-25-1. Toprak Ofset , Tekirdağ.

E- KİTAPLAR

E1.    UYSAL, H.R.; GÖNÇ, S.; OYSUN, G.; KARAGÖZLÜ, C. 1996. Peynir Olgunlaşmasında Proteolizin Belirlenmesi İçin Kimyasal Metodlar. (Yardımcı Ders Kitabı “Tercüme”). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. No: 519. E.Ü.Z.F. Ofset Atölyesi. Bornova - İzmir.
E2.    DEMİRBAŞ, N.; KARAGÖZLÜ; C., AKBULUT, N. 2002.Dünya ve Türkiye 'de Süt Hayvancılığı ve Süt Ürünleri Sanayii - İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2002/7171 sf. ISBN 975-512-612-0 İstanbul. Net Ltd. Şti. İstanbul
E3.    KINIK, Ö., AKBULUT, N., KARAGÖZLÜ; C. 2002. Süt ve Süt Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar. (Yardımcı Ders Kitabı – Tercüme). E.Ü. Ziraat Fak. Yay. No: 551.E.Ü: Basımevi. Bornova – İzmir.
E4.    DEMİRBAŞ, N. KARAGÖZLÜ, C. 2006. Küresel Rekabet ve AB'ye Uyum Açısından Türkiye'de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Gıda Güvenliği ve Kalite Konusundaki Gelişmeler: İzmir İli Örneği. İzmir Ticaret Odası Yayınları: NO: 151. ISBN 9944-60-037-7, İzmir.
E5.    KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N. (2008 - 2010- 2011- 2012) Laboratuvar Tekniği. (Ders Kitabı). E.Ü. Yayınları Ziraat Fakültesi Yayını No: 570 ISBN 978-975-483-779-7 151 + XVI sf. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir (5. Baskı)
E6.     KINIK, Ö., KARAGÖZLÜ, C., YERLİKAYA O. 2011. Peynire İşlenecek Sütün Özellikleri. Peynir Biliminin Temelleri Kitabı Bölüm 2. Editörler: Adnan Hayaloğlu, Barbaros Özer. SİDAŞ Medya Yayınevi. İzmir.
E7.    AKBULUT, N.; KARAGÖZLÜ, C. 2012(1. Baskı) 2014 (2. Baskı). Gıda Bilimi ve Teknolojisi. 283 sf. Sidaş Medya Ltd. Şti. ISBN: 978-605-5267-01-8. Gülermat Matbaacılık. İzmir.
E8.    AKÇİÇEK, E., KARAGÖZLÜ, C. 2013. Deve Sütü, Beslenme ve Sağlık. DEVE KİTABI. Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Erkan Demir. sf: 409 - 428. Baskı Çalış Ofset. ISBN 978 605 5397 35 7. KİTABEVİ - İstanbul

F - TEKSİRLER
F1. KARAGÖZLÜ, C. 2002. Süt Endüstrisinde Kuruluş ve Organizasyon. E.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Notları No:66/1. E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Basım evi, Bornova – İzmir.

PROJELER
1.KARAGÖZLÜ; C.; OKTAR, E. 1990. Farklı Isıl İşlem Görmüş İnek Sütlerinden Kefir Kültürü ve Tanesi ile Üretilen Kefirlerin Dayanıklılığı ve Nitelikleri Üzerine Araştırmalar. (Yüksek Lisans Tezi).E.Ü. Araştırma Fonu. Proje No: 88 - ZRF - 036 188 + XVI sf. Bornova - İzmir.
2.KARAGÖZLÜ, C.; GÖNÇ, S.1997 Meyveli Yoğurt Üretimi, Meyve Karışımı Hazırlanması, Yoğurtların Dayanma Süreleri ile Bazı Nitelikleri Üzerine Araştırmalar.(Doktora Tezi) E.Ü. Araştırma Fonu. Proje No: 92 - ZRF - 036 134 + XII sf. Bornova - İzmir. (E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi  19 - 21 Ekim 1998 I. Proje Sergisi’ne katıldı)
3.KILIÇ, S.; GÖNÇ, S.; UYSAL, H.R.; KARAGÖZLÜ, C. 1997. Geleneksel Yöntemle ve Kültür Kullanarak Yapılan İzmir Tulum Peynirinin Olgunlaşma Sürecinde Meydana Gelen Değişikliklerin Kıyaslanması. E.Ü. Araştırma Fonu. Proje No: 96 - ZRF - 005. 65 + VII sf. Bornova - İzmir. (E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi  19 - 21 Ekim 1998 I. Proje Sergisi’ne katıldı).
4.OYSUN, G.; GÖNÇ, S.; KINIK, Ö.; 4. UYSAL, H.R., KARAGÖZLÜ, C., DİNKÇİ, N. 1998.Çeşitli Tür Sütlerden Yapılan Beyaz Peynirlerde Olgunlaşma Sürecinde Protein Fraksiyonları ve Serbest Yağ Asitleri Bileşimindeki Değişikliklerin Belirlenmesi. E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı 95 - ZRF - 004 No’lu Proje. 42 + VIII sf. Bornova - İzmir.
5.ERGÜLLÜ, E., UYSAL, H.R., KINIK, Ö., AKALAIN, S., KAVAS, G., KARAGÖZLÜ, C. 1998.Beyaz Peynirin Geç Şişmesinin Önlenmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü Araştırma Fon Saymanlığı 94 - ZRF - 021 No’lu Proje. 27 + VIII sf. Bornova - İzmir.
6. AKBULUT, N., KINIK, Ö., KARAGÖZLÜ, C.  1998. Beyaz Peynir Üretiminde Sodyum Klorür Yerine Potasyum Klorür Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi. Araştırma Fon Saymanlığı 96 - ZRF - 036 No'lu Proje 40 +VIII sf. Bornova - İzmir. (E.Ü. Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi  25 - 27 Ekim 1999 II. Proje Sergisi)
7. AKBULUT, N., KILIÇ, S., KARAGÖZLÜ, C., MATER, Y. 1999 Eksopolisakkarit Oluşturan Laktobasillus delbrueckii ssp. bulgaricus ve Streptococcus salivarus ssp. thermophilus’un Meyveli Yoğurt Üretiminde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi. Araştırma Fon Saymanlığı 96 - ZRF - 035 No’lu Proje 45+IX sf. Bornova -İzmir.
8. DEMİRBAŞ, N., KARAGÖZLÜ, C., KARAHAN, Ö., KENANOĞLU, Z. Global Rekabet ve AB’ye Entegrasyon Açısından Türkiye’de Süt ve Süt Ürünleri Sanayiinde Gıda Güvenliği Sistemlerinin Oluşturulmasında Ortaya Çıkabilecek Sorunlar: İzmir İli Örneği . ZRF –2003- 006 No lu Bilimsel Araştırma Projeleri desteği.
9.     KARAGÖZLÜ, C., OKTAY, Y.T. Mide Ülserine Karşı Kefirin Koruyucu Etkinliği Üzerine Bir Araştırma ZRF – 2002 – 039 Nolu Yüksek Lisans Tez Projesi (Danışman Yrd. Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ)
10. (a) KARAGÖZLÜ, C., YERLİKAYA O. 2008. Kaparili Beyaz Peynir Üretimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. BAP 2006 – ZRF 2006.
(b)  KARAGÖZLÜ, C., YERLİKAYA O. 2008. Kaparili Beyaz Peynir Üretimi ve Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. TÜBİTAK 107 O 305 No lu Proje.
11. KARAGÖZLÜ, C., UYSAL, H., YERLİKAYA, O., AKPINAR, A., ERGÖNÜL, B., ÜNAL, G., ENDER, G. (2011). Bazı Yöresel Peynirlerimizin Kolesterol Düzeyi ve Besin Ögeleri Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. BAP – 2009 ZRF 017.
12. KARAGÖZLÜ, C. , TONGUÇ İ.E. (2012) Laktoz ve Galaktoz İntoleranslı Bireylerin Tüketimine Yönelik Fermente Süt Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. EÜ BAP 2009-ZRF – 018.
13. AKBULUT, N., KARAGÖZLÜ, C., KESENKAŞ, H., YERLİKAYA, O., AKPINAR, A. (2013). Farklı Üretim Tekniklerinin Kış Yoğurtlarının Bazı Özelliklerine Etkisi. EÜ BAP 2009-ZRF-052).
14. KARAGÖZLÜ, C., AKALIN, C.,KINIK, Ö., ÜNAL, G., ACU, M. (Devam ediyor). Fermente süt içeceklerinde siyah ve yeşil çay kullanımın etkisi. E.Ü. BAP – 2011 ZRF 012 .
15. KARAGÖZLÜ, C., KINIK, Ö., AKALIN, S., KESENKAŞ, H., DİNKÇİ, N. (Devam ediyor). Somatik Hücre Sayısının Probiyotik Yoğurtların Özellikleri Üzerine Etkisi. E.Ü. BAP – 2013 ZRF - 016

2001 – 2005 Yılları Arası E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama Çiftliği Müdür Yardımcılığı Görevi Yaptığı Sırada Yer Aldığı Altyapı Projeleri:
1. AKBULUT, N., DEĞİRMENCİOĞLU, A., KARAGÖZLÜ, C. 2005. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğinde Değişik Birimlerde Verim ve Üretim Kalitesini Arttırmaya Yönelik İyileştirme ve Yenileme Projesi (2002 – ZRF – 001 Altyapı Projesi – Araştırmacı)
2. ANAÇ, D., AKBULUT, N., DEĞİRMENCİOĞLU, A., KARAGÖZLÜ, C. 2005. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği Süt İşletmesi Buhar Kazanı Yenileme Altyapı Projesi (2002 – ZRF – 030 Altyapı Projesi – Araştırmacı ).
3. KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N., DEĞİRMENCİOĞLU, A., DUMAN, İ. 2005. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliğinde Kaliteyi İyileştirme ve Yenilemeye Yönelik Altyapı Geliştirme Projesi (2003 – ZRF – 026 Altyapı Projesi - Yönetici).
4. KARAGÖZLÜ, C., AKBULUT, N., KESENKAŞ, H., BAŞARAN, İ. 2005. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Menemen, Mordoğan ve Bornova’daki Tarım Ürünleri İşletmelerinde İyileştirmeye ve Yenilemeye Yönelik Altyapı Projesi (2004 – ZRF – 0341 Altyapı Projesi - Yönetici)
MESLEK DIŞI MAKALELERİ

İzmir İzmir Kent Kültür Dergisi

- İzmir Tulumu. İzmir İzmir kent kültürü dergisi. Mart - Nisan 2001 Yıl: 5 Sayı:28 Sf:26-27.
- Atatürk ve Çağdaşlık. İzmir İzmir kent kültürü dergisi.(On Kasım Özel Sayısı) Kasım 2010 Yıl: Sayı: Sf:26-27.

Karşıyaka Karşıyaka Kent Kültürü Dergisi

- Tilladan Tuvalete Karşıyaka Karşıyaka Dergisi Şubat - Mart 2008 Yıl: 2 Sayı 12: Sf:35-36
- Mustafa Kemal Atatürk ve KSK Karşıyaka Karşıyaka Dergisi Haziran - Temmuz 2008 Yıl: 3 Sayı 14: Sf:35-36
- Kahvelerden Sanal Sitelere Karşıyaka Karşıyaka Dergisi Aralık - Ocak 2008 Yıl: 3 Sayı 17: Sf:39-40
- Minyatür Kale ile Yaşanan Dostluk Karşıyaka Karşıyaka Dergisi Ağustos - Eylül 2010 Yıl: 5 Sayı:27 Sf:39-40
- Karşıyaka Çarşısından Sanayiciliğe Uzanan Yol (1) Karşıyaka Karşıyaka Dergisi Ekim - Kasım 2010 Yıl: 5 Sayı:28 Sf:35-36
- Karşıyaka Çarşısından Sanayiciliğe Uzanan Yol (2) Karşıyaka Karşıyaka Dergisi Aralık - Ocak 2010 Yıl: 5 Sayı:29
- Karşıyaka Çarşısından Sanayiciliğe Uzanan Yol (3) Karşıyaka Karşıyaka Dergisi Şubat - Mart 2011 Yıl: 5 Sayı:30
- İlkler ve Girişimcilik Karşıyaka Karşıyaka Dergisi Ağustos - Eylül 2011 Yıl: 6 Sayı 33

KARŞIYAKA LIFE YAZILARI

- Nisan 2011: Unutulmuş Aiol Kenti Lokai
- Mayıs 2011: Aslı Perker Ropörtajı
- Haziran 2011: Zafere Kaçış "Zühtü Işıl"
- Temmuz 2011: İzmir'in 8500 Yıllık Yiyeceği "Midye"
- Ağustos 2011:İzmir ve Yöresi Peynirleri
- Eylül 2011: Cehennem Sıcağı ve Yıkılan Geçmiş
- Ekim 2011: 90 + Hayata Dair