Bu Blogda Ara

15 Temmuz 2009 Çarşamba

Ziraat Mühendisliğini Tercih Edecek Üniversite AdaylarınaÜniversite sınavlarının sonuçları belli oldu. Gençlerimiz tercih sıralamalarını yapıp ÖSYM ye gönderilecek ve ardından heyecanlı bir bekleyişe girecekler. Bu tercihleriniz sizin mesleğinizi(mi) belirleyecek? Meslek nedir? Meslek mezun olduğumuzun bölümün adı mıdır? Mezun olduğumuz bölüme ilişkin iş bulamadığımız için yaptığımız herhangi bir iş veya görev midir ? Yoksa; Meslek “Kariyer” midir? Bence hiç biri. Meslek; mutlaka bir okuldan (üniversiteden, yüksek okuldan veya meslek lisesinden) mezun olmak gerekiyorsa mezun olduktan sonra aldığımız diplomayı, kazandığımız deneyimleri ve mesleki eğitimleri, profesyonel hayatımızda kendimizi de mutlu edecek bir şekilde kullanma biçimimizdir.

ÖSS- Sayısal puan ile öğrenci almakta olan Ziraat Mühendisliği eğitimi Türkiye de bundan 158 yıl önce İstanbul da Halkalı Ziraat Mekteb-i Ali’sinde başlamıştır. Nüfusumuzun yüzde 35’i geçimini tarım ile sağlamaktadır. Tarım sektörü, ürettiği ürünler ve sağladığı istihdam olanakları sebebiyle beslenme, sanayiye hammadde sağlama, iç pazarlama gibi konularda geniş bir iş hacmi oluşturması bakımından ülke kalkınmasına oldukça büyük destekleri bulunan stratejik bir özelliğe sahiptir. Ziraat Mühendisliği lisans programında tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma, tarım ekonomisi, toprak, tarım makinaları, tarımsal yapılar ve sulama, zootekni, süt teknolojisi, ekolojik tarım, biyoteknoloji alanlarında teknik ve pratik bilgilerle donanmış Ziraat Mühendisleri yetiştirmek amaçlanmaktadır. Toprağı, bitkiyi, hayvanı ve doğayı seven, çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinmiş, arazide ve tarımsal işletmelerde sorunsuz çalışabilecek, yeni bilgileri ve teknikleri çiftçiye aktarabilecek yetenekte adayların, öğrenimleri sırasında bu programda okunacak dersleri de göz önüne alarak tercihlerini yapmaları önerilmektedir. Bazı üniversitelerde bunlara ilave olarak bir yıl İngilizce hazırlık programı vardır. Mezun “Ziraat Mühendisi”leri konuları ile ilgili bakanlıklarda, kamu kuruluşlarında ve özel sektöre ait firmalarda çalışabilmektedirler. Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracat-ithalat şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun yanında kendi özel tarımsal işletmelerini de kurabilirler.

Türkiye’de sürdürülebilir çağdaş tarımcılığın geliştirilebilmesi, kaliteli Ziraat Mühendislerinin yetiştirilmesiyle yakından ilgilidir. Günümüzde ZM mesleği, istihdam yetersizliği nedeni ile arzu edilen meslek gruplarının dışına itilmiştir. Ancak Ziraat Fakülteleri yeniden bir yapılanma sürecine girmiş ve yeniden ihtisasa yönelik me olarak Ziraat Mühendisliği Bölümleri seçimi yapılmıştır. Tüm Ziraat Fakültelerindeki bölüm eğitimlerinde ders programları çağın getirdiği yeniliklere uygun olarak düzenlenmiştir. Diğer yandan yine ders programları Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)’ne entegre edilmiştir. Ziraat Fakültesine giren öğrenciler AB ile yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Socrates Programı içinde yabancı ülkelerde bir yada iki yarı yıl okuma şansına sahip olabilmektedirler. Fakültelerde Türkiye tarımının sorunlarına çözüm getirebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış mühendisler yetiştirilerek, bu mesleğin aranılan ve arzu edilen bir meslek haline getirilmesine hedeflenmektedir.

Gençlerimizde KARİYER bir hedef olarak karşılarına çıkmaktadır. Mesleğimizde ekonomik, sosyal ve kişisel açılardan tatmin olabildiğimizde, hayatımızın en önemli koşulunu yerine getirebildiğimizi düşünüyorum. Bu gün tercihlerini yapıp dört yıl sonra mezun olacak genç meslektaşlarımın eğitim süresince; Türkiye ile dünya coğrafyasını, doğal kaynakları iyi bilen, problemleri tanıyacak ve çözümleyecek, tarım tekniklerine ve becerilerine sahip, çiftçi ile iyi ilişki kuracak nitelikleri kendilerinde oluşturmalarını, ayrıca iyi yazabilme, konuşabilme ve ikna yeteneklerini geliştirmelerini, yeni fikirlere açık, ileri görüşlü, bencilliği aşacak, kendi çıkarlarından çok, uzun vadede doğanın kurallarını koruyacak bilinçte, öğrenme arzuları yüksek ve sürekli, yöneticilik ve liderlik yetenekleri gelişmelerini, iyi bir meslek ahlakına sahip olmalarını, özellikle ekonomi biliminden anlamalarını, bilgiye ulaşım, yabancı dil, bilgisayar kullanım yeteneklerinin yüksek olması için ellerinden geleni yapmalarını öneririm.

2 yorum:

Adsız dedi ki...

Genial dispatch and this post helped me alot in my college assignement. Say thank you you seeking your information.

Adsız dedi ki...

Brim over I agree but I dream the brief should prepare more info then it has.