Bu Blogda Ara

19 Temmuz 2017 Çarşamba

Ezine - Çanakkale Yol Kenarı Bahçeleri

Ezine - Çanakkale yolu. Geliş gidiş yol kenarında satıcılar var.


Dalından topla sebzeni al.

Gurbetçiler, İstanbul'lular durup DOĞAL - ORGANİK diye alıyor.


Yoldan 5metre içerde küçük bahçelerden domates, biber, patlıcan, salatalık topluyorlar. Tartıp parasını ödüyor ve afiyetle yiyorlar. Dalından topladım organik / doğal diye.

Peki ne kadar sağlıklı?

Her saat yüzlerce araba, otobüs, kamyonun geçtiği bu yol kenarı bahçeleri??? Eksozlardan çıkan kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller(*) bu sebzelerle hooop midelere. Doğal yedim diye kansere zemin hazırlama. Hele dün (18 Temmuz 2017) yağan yağmur sonrası bu gün hepsi ilaçlanmıştır mantar, sinek olmasın diye.

Afiyetler olsun.

En doğrusu İyi Tarım Uygulaması derim.

 (*):

Toksik ağır metallerden kurşun, kadmiyum, civa, arsenik, krom ve selenyumun toksik etkileri şu şekilde özetlenebilir;
          Kurşun               = nörofizyolojik gelişme
          Kadmiyum          = nefrotoksik
          Civa                   = Sinir zehiri, nefrotoksik
          Arsenik               =inorganik arsenik kansorejendir; organik arsenik     ise daha az toksiktir.
         Krom                    = genotoksik
         Selenyum           = sinir zehiri

         Kurşun, civa, kadmiyum ve arsenik’in yetişkinler için tavsiye edilen dozları WHO/FAO’nun uzmanlar grubu  tarafından “Haftalık Alınabilir Doz” (TWI) başlığı altında bildirilmiştir. Haftalık limitin bildirilmesinin yararı, günlük miktardaki büyük farklılıkları ortadan kaldırmasıdır (Örneğin balığın çoğunlukla sütten daha fazla civa içermesi gibi).
         Geçici TWI (PTWI) değerleri (mg/60 kg yetişkin/haftada) aşağıda verilmiştir.

Kurşun                : 1.5 mg (Daha önce 3 mg olarak belirlenen bu düzey 1993’te yeniden düzenlenmiştir).
Kadmiyum          : 0.42 mg
Civa*                  : 0.30
Arsenik**             : 0.09 mg

* PTWI : JECFA tarafından 0.3 mg olarak belirlenmiştir. Bu oran organik civa için 0.2 mg’ı aşmamalıdır.
** PTWI : İnorganik arsenik için belirlenmiştir. Toplam arsenik için PIWI belirlenmemiştir.

         Çeşitli ülkeler, kurşun için 50-200 mg/kg, kadmiyum için 5-10 mg/kg ve civa için 2-20 mg/kg gibi sütteki kadmiyum, kurşun ve civa miktarı aralıklarını tüzük sınırları olarak yayınlamışlar, dolayısıyla alım miktarını da sınırlandırmışlardır.
         Diğer bir problem de kötü proses koşullarının neden olduğu ve özellikle demir veya bakır gibi metal katyonlarınca kataliz edilen aroma bozukluklarıdır.

Hiç yorum yok: